Landbruget i Belhi

Landbruget i Belhi er i meget ringe grad mekaniseret og lerjorden meget stiv. Her står risbonden på en bjælke og forsøger at knuse jordknolde og jævne dem ud. Okserne har mundkurv på for at hindre dem i at standse op og æde græs og løv.

Harvning med okse

Hovedafgrøder er ris og hvede. Men på mindre stykker dyrkes kartofler og grøntsager. Jordens hældning udnyttes til vanding mellem rækkerne.

Mand og kone høster ris med segl i november. Derefter pløjes og harves og der sås hvede, som klarer sig med mindre vand end ris. Svigter monsun-regnen går det galt.