August 2019. BGNs bestyrelse

Flemming Topsøe | Formand for BGN | Projektleder for Sundhed C4
Kirsten Rasmussen | Projektleder for Uddannelse C6 og Lok Pathsala C7
Vagn Frikke Schmidt | Kasserer | Projektleder for Byggeri C3 og Katastrofehjælp C8
Dan Ch. Christensen | Projektleder for Landbrug C1
Astrid Dahl | Projektleder for Teknisk Skole C5