December 2018 – status på Projekt Lok Pathsala – Component 7 (C7)

Et – længere – citat fra formandens årsberetning på BGNs generalforsamling (afholdt 26/5-2019):

“C7 (Lok Pathsala, Dan, Kirsten)
Her har vi et fantastisk instrument i folkeoplysningens ånd til at få befolkningen, specielt den kvindelige del, i tale. Alle komponenter kan bejle til Lok Pathsala og søge emner optaget til diskussion, støtte og forståelse for det, der nu arbejdes med i de pågældende komponenter, måske på en måde så det kan smitte af fra kvinderne til mændene. Sundhed og uddannelse er oplagte muligheder, som der da også er arbejdet med, men primært fokus har i året været på bevidstgørelse af kvindernes egen identitet, selvværd og kultur. I året var netop disse faktorer i spil og aktiviteterne kronedes med et træf for kvinder i det nye fælleshus, hvor identitetsskabende aktiviteter omkring udformning af selvbiografiske værker blev præsenteret i en større kreds, også med deltagelse fra de kommunale myndigheders side. Arrangementet var 100% nepalesisk og ledet af nepalesere med professionelle og erfarne Kamal Pankaj samt Laxmi Kumar Yadav, Rinku Mandal og Amrita Yadav som hjælpere.
BGN, har bevilget forholdsvis beskedne midler til afholdelse af aktiviteterne og med planlægningsdiskussioner, men i bund og grund er det aktiviteter af nepalesere for nepalesere. På mødet i maj måned blev forskellige temaer for næste år drøftet. Ifølge Laxmi er der behov for at fokusere på temaer om særlige kvindeproblemer som menstruation, uønsket graviditet, prævention og komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsler. Desuden vil det være muligt at lave små kurser, hvor kvinderne kan få læse- og skrive kurser så de kan lære eller gen-lære at skrive deres eget navn.”