Oktober 2019. Status på den tekniske skole i Belhi

Interview med Astrid Dahl. Astrid har, som bestyrelsesmedlem i BGN, ansvaret for udviklingen af en teknisk skole i Belhi. I Nepal hedder det Belhi Technical Institute. Forkortet BTI. Det er BelhiGruppens Projekt/Component nr 5. Interviewet er lavet i starten af oktober 2019.

Oprindelig var tanken at starte en snedkeruddannelse. Er det opgivet?


– Nej, men vi kommer nok til at starte med 5 korte kurser i stedet for, fordi det er det myndighederne forventeligt kommer til, at give os tilladelse til.

Den slags kurser man nu vil lave, er det sammenligneligt med kurser i Danmark?


– Både ja og nej. Det svarer til AMU-kurser (korte arbejdsmarkedsuddannelser), men kurserne er meget længere. Op til 10 uger og det betyder også at man lærer meget mere, men det er jo ikke heller svarende til erhvervsuddannelser i Danmark, der jo typisk varer mellem 3 og 3,5 år.

Hvem godkender en teknisk skole i Nepal?


– Det gør en regional myndighed der hedder CTEVT

Er det både en godkendende myndighed, og en myndighed der står for finansiering og drift?


– Ja, den både godkender bygningen, skoleledelsen og lærerkræfterne – og så giver den tilskud til drift – og jeg ved på nuværende tidspunkt ikke om de financierer det hele, eller kun delvis.

Hvad er BTI godkendt til at udbyde kurser i?


– Jamen sandsynligvis bliver vi godkendt til 5 forskellige kurser. Det er:

  • Murer- og pudsearbejde
  • Stilladsarbejde
  • Snedker- og tømrerarbejde
  • Forskallingsarbejde, pg 
  • VVS-arbejde.

Det er SEIT og BGN der i samarbejde har fået BTI i gang. Har skolen fået sin egen selvstændige bestyrelse?


– Ikke endnu. Det er noget af det der står på opgavelisen til den nye leder. Han skal fx forberede at den nye uddannelse kan starte, og forberede elev-optag, og forberede budget for næste år – og han skal forberede at skolen får en bestyrelse.

Hvornår starter det første hold på BTI?


– Det gør det formodentlig først i starten af januar. Desværre ikke før.

Så man har haft færdige bygninger 1. April 2019, men kan først starte kurser 1. januar 2020?


– Ja, det tager åbenbart meget længere tid, at få bevillingerne igennem i Nepal, end vi er vant til.

Hvem financierer driften af den tekniske skole i Belhi?


– Jamen det forventer vi jo at den offentlige myndighed kommer til at gøre. Vi ved ikke om det er fuld financiering af de her kurser, eller om det er delvis financiering, og om der derfor kommer en deltagerbetaling oven i. Men som sagt, det ved vi ikke endnu.

Hvem har finansieret byggeriet byggeriet af en teknisk skole i Belhi?


– Det har Belhi Gruppen Nepal

Og alle udgifter indtil dato?


– Også Belhi Gruppen Nepal