Oktober 2019. Besøg på skolen “Joygopalpur Gram Vikash Kendra”, Sundarbans, Indien

Repræsentanter fra BGN og SEIT har i perioden 8. til 10. oktober 2019 været på ekskursion til Indien, hvor de besøgte skolen der hører til ”Joygopalpur Gram Vikash Kendra” (JGVK) i Sundarbans, Vestbengalen. Skolens mission er: ”Creating a difference in the lives of poor in Sundarbans”. Siden 1990’erne har JGVK arbejdet målrettet på at forbedre lokalbefolkningens livskvalitet med hensyn til mad og social sikkerhed gennem styrkelse af civilsamfundet. Skolen har været inspirationskilde for mange andre skoler i Indien og for såvel nationale som internationale NGO’er.

Formålet for os var at hente inspiration til skoleprojektet i Belhi, hvor vi udover at skabe en skole der forbinder børnelivet med voksenlivet igennem god undervisning, også ønsker at løfte civilsamfundet i vores distrikt.

Besøget var en god oplevelse, hvor vi fik mulighed for at se og drøfte forskellige undervisningsideologier og samarbejdsformer. Erfaringerne fra besøget vil indgå i vores videre drøftelser om fremtidens skole i Belhi.

Kirsten Rasmussen
Compoment Manager Education