Health Care in Belhi, Nepal

Vedhæftet, se link nederst i teksten, finder du en rapport over vores arbejde i Belhi.  Stort tak til Cecilie og Sana, som har lavet langt det meste af arbejdet. 

Vi har ikke nået alt, hvad vi ville i forhold til anbefalinger og planer i forbindelse med at investere yderligere i sundhed i Belhi. Det bliver en større opgave at lave en god plan og der skal tages højde for mange faktorer. Derfor bliver vi nok nødt til at afsætte ekstra tid og ressourcer til formålet. 

Vi er dog begyndt at skrive på nogle muligheder på side 15 i rapporten, der måske kan blive startskuddet til en plan for, hvad der i løbet af nogle få år (måske 3) kan blive til en super klinik i Belhi.

I forhold til en røntgenklinik, har vi givet nogle retningslinier, som er informative i forhold til at påbegynde planlægningen. Det skal dog først bestemmes, hvornår røntgen skal implementeres i forhold til den samlede milepælsplan: Tidligt for at give Belhi Health Care (BHC) en særlig konkurrencefordel og et godt navn i området, eller senere for at det giver mere mening ud fra et klinisk perspektiv. Bliver røntgen en del af den endelige plan for BHC, skal muligheden for tilpasning af faciliteterne til formålet, uanset hvad der besluttes, tænkes ind før konstruktionen af en eventuel ny bygning til en sundhedsklinik, påbegyndes.

David Kovacs

Forord til rapporten af David Kovacs, den 6. december 2018

Denne rapport opsummerer det arbejde, der blev udført af et biomedicinsk ingeniørteam fra NGO’s Access Health Care (AHC) og Engineering World Health (EWH) i oktober 2019 i Belhi Nepal.

Arbejdet, der blev udført i Belhi, havde hovedsageligt to formål: 1. Sikring af anvendelsen af en donation af medicinske udstyr, der blev modtaget af den lokale NGO Socail Eco Innovative Trust (SEIT) fra Danmark i begyndelsen af 2017 og 2. Tilvejebringelse af henstillinger til en strategi for levering af sundhedsydelser i Belhi. Med hensyn til sidstnævnte mål gives der vejledende input til implementering af nye og mere avancerede sundhedsydelser i regionen.

Ved at aktivere det efterfølgende link kan du læse rapporten i sin helhed. For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at rapporten er udfærdiget på engelsk, af hensyn til vores samarbejdspartnere, herunder den nepalesiske NGO SEIT.

Link til Second Report “Access Health Care” oktober 2019 cdsa