Ny “vandmand”

Søren Koch (SK) er indtrådt som frivilligt medlem af BGN’s bestyrelse. Han har fået det overordnede ansvar for etablering af drikkevand i BGN’s regi. SK har allerede sat sit aftryk i Belhi, da han var en medvirkende årsag til, at der igen kom “liv” i en gammel vandboring. SK har desuden deltaget i de overordnede drøftelser i Nepal omkring vandprojektet. Vi er glade for, at Søren indtråder i bestyrelsen og glæder os meget til det fremtidige samarbejde.