Fem korte erhvervs-uddannelser

Astrid er på vej til Belhi, Nepal for at arbejde der i uge 10 og 11.

Hvad skal du lave?

>>Det er min opgave at følge op på etableringen og driften af den tekniske skole sammen med den leder, vi har ansat. Han hedder Raju Mandal. Jeg skal også holde møde med bestyrelsen for den tekniske skole, samt med myndigheder og erhvervsorganisationer. Hensigten er at afdække fremtidige behov for uddannelse i Belhi-området. Endvidere skal jeg – sammen med skolelederen – gennemgå budgettet, og den 5-årige strategi vi har lagt for den tekniske skole.

Den tekniske skole i Belhi blev indviet i april 2019, hvor bygningen næsten var færdig til at starte undervisning. Planen var at starte en tømrer-snedker uddannelse i juni måned. Desværre passede den planlagte uddannelse ikke ind i den nepalesiske uddannelsesstruktur, og hele uddannelses udbuddet skulle derfor gentænkes.

Skolen blev efterfølgende godkendt af de nepalesiske myndigheder til at udbyde 5 forskellige korte uddannelser på mellem 3-5 måneder inden for byggefagene, og den første af disse vil efter planen blive udbudt til elever i februar måned. <<