Opgaver under besøg i Nepal 01.-15. marts 2020, på sundhedsområdet

Flemming Topsø skriver:

Nu, de første to uger af marts, tager Ferenc Kovacs igen sammen med flere af os andre fra BGN til Belhi, denne gang i rollen som projektleder med ansvar for, sammen med Guru Prashant, at vejlede BGN og SEIT om vejen frem. Og der er nok at se til. Lad mig nævne nogle af områderne       

  1. Vurdering af status, ”hvordan går det? Er der problemer”. Det omfatter en del, herunder antal daglige patienter, ydet service på BHC (Belhi Health Clinic), bemanding, faciliteter i den nye sundhedsklinik, samarbejde internt i SEIT og eksternt med BGN samt aftaler med andre, f.eks. vedrørende tandpleje, forløbet af kampagner mv.; 
  2. Planer for det videre arbejde på kort sigt, herunder tilrettelæggelse af endelig fordeling af udstyr (jf. ovennævnte rapport);
  3. BHC’s ambitionsniveau på længere sigt; 
  4. Anbefalinger om fremtidig beliggenhed og indretning af BHC;
  5. Medvirken til to kampagner, dels 1-3. marts om kvindesundhed, dels efterfølgende en oftalmologisk kampagne (øjensygdomme);
  6. Støtte til produktion og markedsføring af specielle hygiejnebind til kvinder.