Opsamling på indsatsen på at etablere vandforsyning i Belhi.

Flemming Topsøe skriver:

Komponent C2, drikkevand, startede i efteråret 2016 og søgte efter forbedringer af drikkevandssituationen. Til tider tørrede brønde ud, og der opstod mistanke om, at vandstanden var blevet kraftigt forskudt, som følge af jordskælvet i marts 2015. Det har vist sig, at det ikke er tilfældet, og at der er masser af vand i undergrunden, endda tilgængelig fra en eksisterende dyb boring, til at betjene landmændene og indbyggerne i Belhi med både drikkevand og vand til kunstvanding.

Denne kendsgerning blev først realiseret sidste efterår, i vid udstrækning på grund af bestræbelserne fra BGNs hydro-geolog, Søren Koch, der arbejdede som frivillig under paraplyen af ​​en kontrakt mellem UNDP, BGN, SEIT og andre interessenter. Det er nu “kun” tilbage at reparere den eksisterende boring og etablere leveringslinjer til husholdninger og marker.

I februar blev vi i Kathmandu enige med vores partnere om en plan for implementeringen. Efter et bud vil arbejdet i marken starte i god tid før monsunen. Forventningen er, at 270 husstande ved udgangen af ​​året vil have en jævn forsyning med renset drikkevand, og et antal marker, inklusive dem under den planlagte SEIT-demonstrationsgård, vil blive overrislet. Korrekt overvågning af implementeringsarbejdet vil blive udført i samarbejde mellem vores nepalesiske partnere, Søren Koch og Jes Michaelsen, en ingeniør fra Rambøll, der også arbejder som frivillig for BGN. En yderligere dansk frivillig, Erling Deigaard, ekspert i sanitetsarbejde, vil sikre en korrekt installation af målere og andet udstyr til forsyning af vand til de enkelte husstande.

Så hvad der startede som en søgning efter drikkevand (projekt drikkevand), vil med de opnåede resultater få stor indvirkning på landbruget (projekt landbrug) og sundhed (projekt sundhed). I Belhi-landskabet vil projektet efterlade et synligt vandtårn samt en række solcellepaneler, der er installeret for at give den nødvendige energi til at køre de tekniske installationer.