Produktion af hygiejnebind

Flemming Topsøe skriver:

Lidt information om hvorfor vi taget dette initiativ.

Det er et velkendt problem, at kvinder i mange mindre bemidlede lande mister i værdighed, og bliver socialt isolerede under deres menstruationsperioder. Vi har fået en enestående chance for at rette op på dette, for så vidt angår problemerne hos os (BGN) og endda potentielt i Nepal bredt, idet vi har indgået en foreløbig aftale med et dansk firma, RealRelief, se https://realreliefway.com, om at producere og markedsføre deres specielt udviklede antibakteriologiske og genbrugelige hygiejnebind i Nepal.

Foreløbig vil vores produktion ske på basis af halvfabrikata. Det skaber arbejdspladser hos os og vigtigst medvirker det til at afhjælpe problemerne, så pigerne går i skole under deres perioder og kvinderne bevarer deres værdighed. Produktionen af bindene er et hovedemne for vores aktiviteter til marts og vil foregå under ledelse af Astrid Dahl leder af Teknisk Skole (C5), den komponent der tager sig af de tekniske skoler, men i tæt samarbejde med Ferenc Kovacs leder af Sundhed (C4), herunder som opfølgning på tidligere kampagner og den erfaring, vi har fået, jf. rapporten .