En ny grundskole i støbeskeen

Astrid Dahl og Kirsten Rasmussen har været i Belhi den første uge af marts. Det var meningen at de skulle have arbejdet der i 14 dage, men pga Covid-19 (Corona-virus) fik de travlt med at komme hjem, så de måtte afkorte deres ophold med en lille uge.
Kirsten skriver:

Ifølge vores 5-årsplan er 2020, det år, hvor vi skal definere det pædagogiske fundament skolen skal fungere på.

Parallelt hermed skal vi købe eller leje den jord skolen skal bygges på. Vi satser på, at finde et jordlod i nærheden af landbruget, der er så stort, at vi kan bygge et Campus med skole, kantine/forsamlingshus, døgntilbud, teknisk skole og måske landbrugsskole. Målet med dette er, at faciliteterne i de forskellige bygninger kan udnyttes på tværs af uddannelserne.

Undervisningen i grundskolen kan foregå som en vekselvirkning imellem teori og praksis, skolens undervisningslokaler kan inddrages til kursusvirksomhed i hhv. teknisk skole som landbrugsskolen, når det er hensigtsmæssigt.

Men først skal bygningerne tegnes og bygges. Det skal ske i løbet af næste år (2021), så undervisningen kan påbegyndes allerede i 2022.

Samarbejdet med SEITs skolegruppe blev noget undermineret af en række uheldige omstændigheder: Frygt for Coronavirus, en fra Skolegruppen der ikke var tilstede og en anden fra Skolegruppen der har besluttet, at han alligevel ikke vil fuldtidsansættes i SEIT som kontaktperson for C5 (Teknisk Skole) og C6 (Uddannelse).
De beslutninger der blev taget for grundskolen, er dog ret væsentlige.

  1. Undervisningen skal ske i vekselvirkning imellem teori og praksis.
  2. Landbruget er et væsentligt udgangspunkt for undervisningen.
  3. Lærere der skal undervise på den nye skolen, skal have et kursus i pædagogik.
  4. Der skal oprettes både en Lower Kindergarten og en Upper Kindergarten.
  5. Der skal udvikles et Preeschool- curriculum, hvor modersmålsundervisningen er omdrejningspunkt.
  6. Dalit-klasserne fortsætter som hidtil og indgår i normalundervisningen i den nye skole efterhånden som de alderssvarende klasser bliver klar.
  7. SEIT skal hurtigst muligt ansætte en kontaktperson der har indgående forstand på uddannelse

I Katmandu havde vi et meget positivt mødte med MR. Lave Deo Awasthi som er formand for The Language Commission i Undervisningsministeriet. Han blev meget optaget af vores indsats i Belhi og tilbød sin støtte, hvor der kunne være behov for det. Han vil gerne deltage i efterårskonferencen både med gode råd og vejledning og som oplægsholder.