Murer-, elektriker- og VVS-assistenter er på vej

Kirsten Rasmussen og Astrid Dahl har været i Belhi den første uge af marts. Det var meningen at de skulle have arbejdet der i 14 dage, men pga Covid-19 (Corona-virus) fik de travlt med at komme hjem, så de måtte afkorte deres ophold med en lille uge.
Men friske informationer fik de med hjem!
Astrid skriver:

Undervisningen er i fuld gang på den tekniske skole!


Der er stor interesse for at deltage i kurserne på den tekniske skole i Belhi. Ved første optag i februar har 40 elever tilmeldt sig og betalt for undervisningen. Men marts måned er bryllupssæson i Nepal, og da et bryllup varer mange dage, er en del elever fraværende.

Al undervisning på skolen er mundtlig. Læreren underviser på maithili, som er det sprog eleverne taler, men alt undervisningsmateriale er på nepali. Det taler eleverne til gengæld ikke. Derfor bliver lærerne nødt til at undervise mundtligt.

Skolen uddanner lige nu tømrer-, elektriker- og vvs-assistenter. Kurserne varer 3 måneder, og eleverne skal derefter i praktik i større virksomheder, som skolen har lavet aftaler med. Hvis skolen ikke kan finde nok praktikvirksomheder, får eleverne minimum 15 dages praktisk oplæring i lokalområdet. Skolens lærere fungerer så som praktikinstruktører.

Lederen af skolen, Raju Mandal, underviser selv eleverne i de teoretiske elementer inden for byggefagene. Snedkermester Stabits rejser med jævne mellemrum fra Katmandu til Belhi for at undervise i tømrerfaget.

Skolens bestyrelse består af 5 personer med indgående kendskab til det nepalesiske uddannelsessystem, herunder en uddannelsesekspert, en leder fra en anden teknisk skole og provinschefen for CTEVT, den bevilligende myndighed. Men der er ikke nogen repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger. Den type organisationer findes kun i Katmandu. Bestyrelsen er meget velvilligt indstillet over for skolen, og støtter SEIT og skolens leder i udviklingen.