C0 administration – status på 2019

Component 0 – Administration har Vagn Frikke Schmidt som ansvarlig projektleder. I årsrapporten kan du læse:

“BGN påbegyndte i 2018 et kapacitetsopbygningsprogram for SEIT i samarbejde med revisor Hem Kafle fra Kathmandu.

Som led i dette arbejde er der i beretningsåret udarbejdet en forretningsorden for SEIT. Den består af to dele, én der vedrører financielle og regnskabsmæssige forhold og én, der vedrører personaleaspekter (HR).

Den første del fastsætter procedurer for administration, herunder tegningsregler, bankforretninger samt bogføring med krav til bilag. Den anden del omhandler alle tænkelige personalemæssige forhold: Kompetencer, stilling, løn, ferie, forhold under sygdom, pension osv.

Forretningsordenen er godkendt af SEITS bestyrelse og vil blive oversat fra engelsk til nepali.

I oktober blev det besluttet at indkøbe et Indisk bogføringsprogram, ”Tally”. SEIT’s regnskabsfører har indtastet 2019 regnskabet i dette program, og har herfra uddraget de nødvendige data til SEIT’s årsregnskab.

SEIT’s bestyrelse og komponentledere har i tæt samarbejde med Vagn udarbejdet et omfattende budget for 2020 – 2024 som er blevet godkendt i SEIT’s og BGN’s bestyrelser.

I 2020 vil der blive arbejdet på at SEIT uddelegerer flere beføjelser og ansvar til komponentlederne, herunder ansvaret for budget og regnskab. Samtidig indgår SEIT’s komponentledere i et ledelsesteam sammen med den administrerende direktør, Amit Shah.”