C4 Sundhed – status på 2019

Component 4 – Sundhed har Flemming Topsøe og Ferenc Kovacs som ansvarlige projektledere. I årsrapporten kan du læse:

“Året har været præget af koncentrerede og meget vellykkede kampagner på flere områder, hhv. diabetes, menstruationsproblemer og øjensygdomme. Vores hjemmeside indeholder mere herom (se under “Sundhed”), specielt en udførlig rapport fra menstruationskampagnen.

Senere på året fik vi kontakt til en dansk producent af hygiejnebind, RealRelief, hvis produkter er specielt rettet mod behovet i udviklingslandene. Et samarbejde med RealRelief førte til en plan om at starte en produktion af hygiejnebind i Belhi (nu udskudt på grund af coronakrisen). Projektet griber ind i aktiviteter under C4 (Sundhed), C5 (Teknisk Skole) og C7 (Lok Pathsala), se også under C8 (Katastrofehjælp).

I oktober fik BHC (Belhi Health Clinic) igen, som i 2018, besøg af et hold medico-teknikere fra Danmark: David Kovacs, Sana Ahmed og Cecilie André. Holdet gennemgik og reparerede hvor nødvendigt og muligt det udstyr, der endnu var oplagret i Janakpur og som stammede fra den tidligere GTS-bevilling. Holdet hjalp desuden med at planlægge og delvist gennemføre fornuftig anbringelse af udstyret. Rapporten fra indsatsen kan læses her.

Det daglige arbejde på klinikken har ikke været specielt intenst, da vi afventede en flytning af BHC, Belhi Health Clinic. I perioder har der ikke været tilknyttet en fast læge til klinikken. Guru Prashant har stået for overvågning og planlægning, til dels fra Kathmandu. Han har planlagt og deltaget i alle sundhedskampagner og desuden indgået vigtige aftaler om regelmæssig tandlægebehandling og øjenundersøgelser. Disse aftaler, ligesom den fungerende aftale om laboratorieundersøgelser er alle et resultat af det GTS-støttede projekt, der startede i 2016 og førte til levering af medico-teknisk udstyr, der har kunnet indgå som bytteobjekter – typisk ”udstyr for service” – med specielt hospitaler i Janakpur.

Arbejdet på BHC er i begyndelsen af 2020 intensiveret og udvidet med ugentlige besøg af en tandlæge og en øjenlæge, da BHC flyttede til nye større lokaler. Vanskeligheder må dog overkommes, da bofællesskabet med den tekniske skole ikke er holdbart i længden.

Cecilie Jespersen, der nu bor i Vietnam, har afsluttet sin store indsats som projektleder for BGN på sundhedsområdet. Pensioneret læge Ferenc Kovacs, der i oktober ledsagede David, Ferenc søn, til Nepal har nu overtaget denne krævende opgave.

Opgaver i 2020 består af konsolidering og udvidelse af BHC’s service samt fortsat afholdelse af sundhedskampagner. I skrivende stund er BHC lukket på grund af Coronakrisen, men afholdelse af vellykkede kampagner (diabetes, menstruation, øjensygdomme) fandt sted kort før lukningen af klinikken mod slutningen af marts 2020.”