C5 Erhvervs-uddannelser – status på 2019

Component 5 – Erhvervsuddannelser har Astrid Dahl som ansvarlig projektleder. I årsrapporten kan du læse:

“Den tekniske skole blev indviet i april 2019, og forventningen var, at skolen kunne tilbyde en to-årig snedkeruddannelse til elever fra juni 2019. Uddannelsen passede imidlertid ikke ind i uddannelsesstrukturen i Nepal, hvorfor uddannelsestilbuddet måtte ændres.

Efter et fortrinligt samarbejde med, og støtte fra, CTEVT (den myndighed, der godkender og støtter uddannelsestilbud i provinsen) lykkedes det for BGN og SEIT i samarbejde at opnå godkendelse til at udbyde fem forskellige korte byggetekniske kurser på ca 3½ måned: tømrer, murer, vvs, elektriker, stilladsarbejde.

Den tekniske skole får økonomisk tilskud fra provinsen til afvikling af kurserne.

I oktober måned ansatte SEIT en leder for den tekniske skole, Raju Mandal, der skal stå for markedsføring af kurserne, ansættelse af kvalificerede undervisere, indretning af værksteder og teorilokaler, samt tilrettelæggelse af de administrative procedurer for driften af skolen.

I det nye år (2020) var skolen klar til at modtage de første 40 elever, der havde tilmeldt sig kurser som tømrer, VVS og elektriker. Forventningen var, at kurserne ville blive udbudt igen i marts, men coronakrisen medførte desværre, at alle undervisningsinstitutioner blev lukket af myndighederne.

I løbet af vinteren flyttede sundhedsklinikken midlertidigt ind i nogle af lokalerne på den tekniske skole. Klinikken råder nu over hele 1. sal i teknisk skole. Skolen kommer snart til at mangle både teorilokaler og værkstedsfaciliteter, hvorfor der skal findes en varig løsning for både sundhedsklinikken og teknisk skole.”