C7 Lok Pathshala – status på 2019

Component 7 – Lok Pathshala har Kirsten Rasmussen og Dan Ch. Christensen som ansvarlige projektledere. I årsrapporten kan du læse:

“På besøget i april mødte vi organisationen Zonta som er et internationalt netværk af professionelle og ressourcestærke kvinder der arbejder på: ”at forbedre og styrke kvinders stilling uddannelses- og sundhedsmæssigt, økonomisk, politisk og juridisk” og at ”forhindre vold mod kvinder og handel med kvinder til sex- og slavearbejde”.

Det var et meget positivt møde, hvor Zonta viste stor interesse for vores arbejde. På mødet fik vi overrakt 40 små hæfter, der gennemgår lovgivningen vedrørende kvinders rettigheder i Nepal – på nepali. Hæfterne er blevet brugt senere, da en kvindelig advokat besøgte Lok Pathshala-grupperne i Belhi og gennemgik det juridiske indhold med dem.

På et møde med kvinderne i to forskellige Lok Pathshala-grupper, fik vi mulighed for at drøfte deres ønsker til efteruddannelse på teknisk skole. De peger især på turistindustrien, der giver mulighed for uddannelser og kurser inden for hotel- og restaurations-fag, guidejobs og markedsføring.

På landbrugsområdet er Kamal Pankaj meget optaget af, at kvinderne lærer, hvordan de bedst muligt kan dyrke deres afgrøder og dermed forbedre høsten. Det vi så var en drøftelse mellem kvinderne, hvor de fortalte hinanden om deres arbejde og erfaringer hermed. Laxmi Yadav fungerede som konsulenten der stillede uddybende og supplerende spørgsmål. Pankaj er meget interesseret i, at kvinderne får mulighed for at indgå i projekter på skolerne, hvor de kan lære eleverne at dyrke skolehaver.

I øvrigt ser Pankaj gerne, at vi arbejder på en fælles progression i arbejdet i Lok Pathshala, skoleprojektet (C6), landbrug (C1) og Belhi Technical Iinstitute (erhvervsuddannelserne) (C 5).”