Nyhedsbrev 2018.05

Jacob og Cecilie skriver……

Sundhedsgruppen i BGN har været på forårsbesøg i Belhi. Her kommer en kort opdatering på tingenes tilstand i landsbyen på sundhedsfronten. 

KVINDESUNDHED
Det kommende år vil der blive sat fokus på sundhed blandt teenagepiger. Det er et stort problem at pigerne mister skoledage når de har deres menstruation, og ultimativt ender flere piger end drenge med at droppe tidligt ud af skolen. I samarbejde med lokale kvindelige sundhedsprofessionelle arrangerer vi et undervisningsprogram med vægt på menstruationshygiejne. For at styrke effekten af skoleundervisningen sætter vi sideløbende ind med undervisning i samme emne hos landsbyens voksne kvinder. Dette sker gennem de etablerede kvindegrupper – Lok Pathshala – som er et forum hvor kvinder i alle aldre mødes og diskuterer forskellige emner, faciliteret af professionelle tovholdere. 

Lok Pathshala – kvindesamling. Her med emnet “Husk dit navn, husk din historie”, fordi mange af kvinderne mister deres identitet og fortid når de giftes væk som unge kvinder. 

ØJENCAMP
D. 20 marts 2018 afholdt SEIT en succesfuld øjencamp med 165 besøgende patienter. Fokus var især at behandle grå stær, som er en af de hyppigste årsager til blindhed i Nepal.
Patienterne blev tilbudt øjenundersøgelse, og der blev udleveret dansk donerede briller og solbriller. Landsbypatienterne blev efter undersøgelsen henvist til operation for grå stær på øjenhospitalet i Janakpur til meget reduceret pris. I alt 61 patienter blev opereret. 

Solbriller uddelt til kvinde fra Belli

KLINIK PÅ FULD TID
Sundhedsklinikken holder åbent seks dage om ugen, og har nu gjort det i et år. Det daglige personale består af tre personer: en læge, en laboratorieassistent og en kontormedhjælper. 

I løbet af det seneste 6 måneder er der blevet tilført et systematiseret apotek på klinikken, og patienterne får 10% rabat på medicinen i forhold til markedsprisen. Konsultationerne med lægen er fortsat gratis. Patienterne er typisk landsbybeboere fra Belhi og de omkringliggende landsbyer. 

Dr. Manohar undersøger en patient med mavesmerter på sundhedsklinikken i Belhi. 

I det år klinikken har eksisteret, har vi ført elektronisk registrering af patienterne, og ved derfor en del om dem.
Vi ved for eksempel at der er lige mange kvinder og mænd der benytter klinikken, og at de fleste patienter falder inden for aldersspændet 5-35 år.
Klinikken har for tiden i gennemsnit ca. 6 patienter på daglig basis, hvilket er en nedgang i antal i forhold til for et år siden. Den mest sandsynlige årsag hertil er at der ikke har været afholdt lige så mange sundhedscamps som i 2017. Sundhedscamps forklarer også de meget høje besøgstal, som ses på grafen herunder for et år tilbage. 

Antallet af patienter februar 2017 – april 2018 opgjort på uger og fordelt på køn. 

Gennemsnit for den seneste periode ligger på ca. 40 patienter / uge. 

Henvendelsesårsager i klinikken sorteret efter hyppighed februar 2017 – april 2018: 

1. Luftvejsinfektion 2. Ormeinfektion 3. Slidgigt 4. Feber 5. Diarré 6. Urinvejsinfektion. På listen over de hyppigste henvendelsesårsager ser vi fortsat forebyggelige sygdomme, som især skyldes dårlig hygiejne og mangelfuld håndtering af vand og madvarer.

LABORATORIE
Som noget helt nyt er det lykkedes at få etableret et laboratorie på 1.sal i klinikken. Her er det nu muligt at analysere blodprøver, urin- og afføringsprøver.
Det større udstyr omfatter blandt andet køleskab, inkubator, ovn, centrifuge og mikroskoper. Laboratoriet tilbyder lige nu er bred vifte af tests med alt fra infektionsblodprøver til HIV, hepatitis, diabetes og tuberkulosetests. Laboratorietestene udbydes til 50% af markedsprisen. 

De hyppige strømafbrydelser og manglen på elektricitet gør at køleskabet ikke holdes tændt hele tiden, hvorfor der kun opbevares prøver og reagenser som tåler temperaturudsving på mellem 2 og 30 grader. Hvis der er behov for vacciner, som kræver mere stabil lav temperatur, skal de købes fra et andet apotek. 

Laboratorieteknikeren Laxman. Han bruger her et batteridrevet mikroskop, fordi der er strømafbrydelse. 

UDSTYR TIL LOKALT HOSPITAL
Takket være SEIT’s store netværk er det lykkedes at få en god aftale forhandlet hjem: BGN donerede en hospitalsseng til Dhanusha Hospital (et privathospital i Janakpur), og de har hjulpet os med at etablere det nye laboratorie på klinikken.

Hospitalssengen er blandt det donerede udstyr fra nedlagte Kalundborg Sygehus, som opbevares i et lagerrum i Janakpur. Det er en stor success at udstyret kommer i brug på klinikker der har behov, og samtidig kommer beboerne i landsbyområdet til gode.  BGN og SEIT donerer en seng til Dhanusha Hospital. Til gengæld hjælper hospital os med at etablere laboratoriet. 

OUTREACH AND AWARENESS
I de kommende måneder planlægger vi at lave en bred indsats på skolerne i Belhi-området med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Lægen på klinikken kommer til at afsætte en fast ugedag til at tage ud på skolerne og undervise i emner som hygiejne, håndtering af drikkevand og madvarer, ernæring og toiletforhold (som f.eks. ikke at defækere på marker og stier, hvilket er et stort problem). 

I bad foran sundhedsklinikken under en håndpumpe. 

Det var alt vi havde på hjerte i denne omgang.
Hvis nyhederne har sat tanker i gang hos jer, vil vi elske at høre jeres kommentarer, ideer og gode råd.