Menstruationsbindet Safepad produceres nu i Belhi

På initiativ af de to NGO’er, SEIT Nepal (Social Eco Innovative Trust) og BGN Danmark (BelhiGruppen Nepal), er firmaet Safepad Nepal Pvt. Ltd. netop blevet oprettet for at varetage produktion og distribution i Nepal af et specielt udviklet menstruationsbind, Safepad™. Produktionen er henlagt til landsbyen Belhi nær Janakpur og sker under licens til og i samarbejde med firmaet bag Safepad, Real Relief fra Kolding.

Safepad™ er udviklet for at imødekomme behovet fra mindre priviligerede egne hvor overtro, tabuer og manglende viden hyppigt omgærder kvindernes menstruation. Bindet er specielt imprægneret og mindsker svampeangreb og bakterieudvikling under menstruation. Desuden kan bindet vaskes op mod 100 gange og har en holdbarhed på mindst to år, hvilket mindsker belastningen af miljøet. Som en vigtig del af introduktionen af Safepad i Nepal er det instruktive hæfte My first Period fra Real Relief oversat til nepali. Hæftet vil blandt andet blive uddelt på skoler. Det er rigt illustreret med instruktive små tegneserier, hvilket har til hensigt at fjerne det mystiske omkring menstruation og erstatte det med en naturlig holdning baseret på faktuel viden.

Med bindets udbredelse vil infektioner af vagina under menstruation forsvinde, pigerne vil ikke længere forsømme skolegangen i deres perioder og generelt opnås større lighed mellem kønnene.

Produktionen giver arbejdspladser til især kvinder og fører til lokalt engagement og kapacitetsopbygning i landsbyen. Sammen med andre tiltag som SEIT og BGN har sat iværk eller planlægger, viser projektet en vej til udvikling på en bred vifte af områder, et eksempel til efterfølgelse.

Flemming Topsøe, formand for BGN