Belhi tekniske skole er genåbnet

Astrid Dahl skriver:

Den nepalesiske regering har i marts pålagt alle uddannelsesinstitutioner at lukke ned for al undervisning, men siden 30. november har BTI endelig igen kunnet genoptage undervisningen.

I februar var 40 unge indskrevet på tremåneders kurser i el-, VVS og tømrer arbejde, og lederen af den tekniske skole Raju Mandal har formået at få kontakt til 24 af disse kursister igen. En del af kursisterne ønsker at færdiggøre deres kursus og få et eksamensbevis, mens andre nu laver noget andet. BTI forventer at tilbyde nye kurser i januar.


I løbet af den lange periode, hvor skolen var forhindret i at gennemføre undervisning, er en lille snedkervirksomhed blevet oprettet på skolen. En lokal snedker er blevet ansat til sammen med lærere og assistenter at producere træmøbler til det lokale marked. November måned er bryllupssæson i Nepal, og der har derfor været god afsætning af møblerne til de nygifte par.