Landbrugsprojektet BIRD-Agro

Dan Ch. Christensen skriver:

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-2-794x1024.jpeg

I samarbejde med Mejerifolk uden Grænser har BGN gennem 2020 fået stablet en plan for et holistisk projekt omkring et demonstrationslandbrug på benene.

Med et holistisk projekt menes her et landbrugsprojekt, der består af en række elementer: energi, jordbrug, husdyr, mejeri, slagteri, butik, andelsgrupper, der er indbyrdes afhængige. Pilles et af elementerne – ligegyldigt hvilket – ud af sammenhængen, kan helheden ikke fungere.

BIRD betyder Belhi Integrated Rural Development – på dansk sammenhængende landsbyudvikling. Projektet hviler på 5 søjler: 

1.      Kunstvanding af private marker og demo-farm med drivhuse og frilandsproduktion af grønsager og dyrefoder. Anlægget, der drives af solenergi, opføres af AEPC (den nepalesiske regerings styrelse for promovering af alternativ energi) i henhold til kontrakt mellem UNDP (FN ’s Udviklings Program) og BGN/ SEIT. Hansapur Municipality (den kommune med 40.000 indbyggere, hvori Belhi ligger) har lovet at stille jord til en transformatorstation til rådighed. Først i 2021 vil kunstvandingssystemet blive udbudt i licitation og færdiggjort i løbet af året.

2.      Vegetabilsk produktion af dyrefoder og grønsager på friland og i drivhuse.

3.      Animalsk produktion af mælk og kød. Der er opført en kostald med plads til 50 køer, 12 højtydende malkekøer er indkøbt, kalve er blevet født og køer insemineret.

Den opførte kostald:

Der vil blive bygget huse til fjerkræ. En fiskedam har produceret fisk i to år.

Biogasanlæg under opførelse

Et biogasanlæg tæt på kostalden er netop færdiggjort. Her vil komøg og slagteriaffald blive afgasset og anvendt til naturgødning, mens gassen vil drive en generator, der producerer elektricitet til

4.      et kombineret mejeri-slagteri med køle- og fryserum. I første fase indtil 2023 vil mælken blive opsamlet i køletank og afhentet i tankbil af et statsmejeri i Dalchewar 40 km borte. I anden fase, når den daglige indvejning af mælk er nået op på 2.000 liter – formentlig i 2023, vil mejeriet fremstille yoghurt, ost, smørolie og flødeis. Under covid-19-pandemien har disse leverancer ikke kunnet gennemføres, og mælken er derfor uddelt gratis i Belhi.

Tegning af kombineret mejeri-slageri:

Slagteriet vil slagte geder, kyllinger, ænder og fisk. Det lægges stor vægt på hygiejne og fødevaresikkerhed. Spildevand udledes i et rodzoneanlæg. Produkterne vil blive afsat i egen butik i Janakpur. Byggeriet af mejeriet-slagteriet forventes startet og afsluttet i 2021.

5.      Med inspiration fra demo-farmen tilskyndes lokalbefolkningen til at oprette mikro-kooperativer dels for mindre kostalde – typisk 6 køer, der vil blive fodret og malket i fællesskab, mens dyr og mælk fortsat vil være i privat eje – dels for grønsagsdyrkning i kunstvandede drivhuse eller på friland. BGN/ SEIT støtter disse mikro-kooperativer med subsidier og billige lån.