Sundhed i Belhi

Flemming Topsøe skriver:

Sundhed har været i fokus lige siden vi i 2012 var i stand til at gøre noget målrettet ved det, især med støtte til sundhedskampagner omkring ernæring, kvindesygdomme, fødselsvejledning, bekæmpelse af tabuer omkring menstruation, diabetes og andet.

Den altafgørende grund til at vi nu har en velfungerende og respekteret poliklinik hvor der også tilbydes ugentlige konsultationer af en tandlæge og af en øjenlæge har et navn: Guru Prashant, nu færdiguddannet læge. Han har været med lige siden starten af SEIT og er på alle områder en central støtte for Amit, SEIT’s formand.

Vores poliklinik, Belhi Health Center (BHC) holder til i ”den gule bygning” og er meget synlig i gadebilledet. Placeringen er imidlertid problematisk, idet den gule bygning også indeholder snedkerværksted og andet hørende under den tekniske skole, ikke just ideelt med øgede udfordringer til hygiejnestandarden. På længere sigt ser det ud til at problemerne kan løses ved at den tekniske skole flytter ud til et større campusområde.

De langsigtede planer for BHC, der netop er behandlet af BGN’s bestyrelse, går ud på at udvikle BHC til et lille distriktshospital med en fødeafdeling og udvidede tjenester. Men det er en lang proces. I 2021 håber vi at have råd til at anskaffe et ultralydsapparat og at oplære personale i betjening heraf.

Et vigtigt initiativ på sundhedsområdet er etableringen af Safepad (produktion af genanvendelige hygiejnebind). Læs mere om Safepad her.