Vand skal der til!

Flemming Topsøe og Søren Koch skriver:

Adgang til vand, rent som beskidt, til at drikke, til kunstvanding, udgør en central og helt nødvendig infrastruktur til at sikre rimelige livsbetingelser, basis for sundhed, høj hygiejnestandard samt effektiv landbrugsproduktion.

En sådan effektiv infrastruktur er endnu ikke til stede i tilstrækkelig høj kvalitet og med tilstrækkelig forsyningssikkerhed for Belhis ca. 270 husstande. Men det er tæt på.

Kort efter de traditionelle højtider i november, med lysfesten Diwali som den sidste, kunne der afholdes en traditionel puja for at sikre, at guderne er venligt stemt over for det drikkevandsbyggeri (vandtårn, pumpe, forsyningslinjer mv.) der hermed blev sat i gang. ”Groundbreaking ceremony” beskrev vores nepalesiske venner og samarbejdspartnere begivenheden som. Se og læs deres begejstrede omtale lige her

I 2021 vil drikkevandsanlægget stå færdigt tilligemed et kunstvandingsanlæg, der kommer i udbud i starten af 2021. Disse vigtige arbejder er et udtryk for vores samarbejde med UNDP Nepal (United Nations Development Programme – altså FNs udviklingsprogram i Nepal).

Der er allerede etableret et forsyningsselskab med formanden for SEIT i spidsen, til fremover at stå for drift og vedligehold. Selskabet kommer til at hvile i sig selv, med primær deltagelse af nepalesere, enten som enkeltpersoner eller som repræsentanter for de lokale myndigheder.