Sundhed i Belhi

Flemming Topsøe skriver: Sundhed har været i fokus lige siden vi i 2012 var i stand til at gøre noget målrettet ved det, især med støtte til sundhedskampagner omkring ernæring, kvindesygdomme, fødselsvejledning,...

Vand skal der til!

Flemming Topsøe og Søren Koch skriver: Adgang til vand, rent som beskidt, til at drikke, til kunstvanding, udgør en central og helt nødvendig infrastruktur til at sikre rimelige livsbetingelser, basis for sundhed,...

Corona i Nepal

Brev fra Guru Prashant medio august 2020Guru er leder af Belhi Health Clinic Dear Flemming and Ferenc, As you already know, we (most of the SEIT’s components) are adversely affected by COVID-19....

Safepad

Safepad arbejder for bedre menstruations hygiejne i Nepal Astrid Dahl skriver: Safepad Nepal, et af BGN og SEIT nystartet selskab i Nepal, forhandler for tiden med NGO organisationen Mary Stopes International om...