Vand skal der til!

Flemming Topsøe og Søren Koch skriver: Adgang til vand, rent som beskidt, til at drikke, til kunstvanding, udgør en central og helt nødvendig infrastruktur til at sikre rimelige livsbetingelser, basis for sundhed,...