Nyhedsbrev december 2014

Julen 2014/DCC

Rundskrivelse 

til familie og venner, 

der støtter vores arbejde 

       i Nepal og Indien       

Tusind tak for Jeres støtte til udviklingsarbejdet i Nepal og Indien. Det mål, vi satte os for indsamlingen, nemlig at indsamle 10.000 kroner til Belhis nabolandsbyer Laliya og Tola, er allerede nået takket være Jeres donationer. Følgende har bidraget

Marie og Martin Kirk Christensen

Anne Christensen og Thomas Markussen

Finn Christensen og Marianne Carlslund

Kathrine og Marinus Bastian Meiner

Dorte Heurlin

Kirsten Maegaard

Mette Jørsum

Hanne og Anders Korsby

Gerda Landgreen og Leif Lørring

Karin Bastian og Dan Ch. Christensen

SLA tegnestue (honorar)

Folkeuniversitetet (honorar)

I øvrigt har flere tilkendegivet, at de agter at indbetale, så snart deres økonomi kommer i en bedre forfatning. Nogle få har meldt sig ind i IGF (www.igfdanmark.dk).

Vi har indledt et samarbejde med Human Practice Foundation (HPF), en dansk NGO, der har til formål at finansiere udviklingsprojekter i Nepal. Det betyder bl.a., at de indsamlede midler vil blive overført til SEIT i Nepal via HPF's Belhi-konto i Nordea. Fordelen er, at HPF har opnået fritagelse for beskatning af penge, den modtager til brug for velgørenhed. Så hvis du gerne vil kunne trække din donation fra på din selvangivelse, skal du blot sende dit navn, adresse og CPR-nr. til mig, så vil SKAT få besked og angive det beløb, du kan fratrække, i den fortrykte selvangivelse. Hvis du ikke er interesseret, skal du naturligvis ikke foretage dig noget.

*

I november og december var Flemming Topsøe og Dan i Indien og Nepal for at fremme Lær & Byg-projektet. På loftet over kostalden samlede vi SEIT og landsbykomitéen i Belhi og redegjorde for projektets byggeteknik og økonomi. Nogle af dem forstod godt det der med realkreditobligationer, selvom det var både nyt og fremmed for dem. Nu kan de forklare det for dem, der ikke var helt med i første omgang. Så drøftede vi prioriteringen af prototypehuse i Belhi, der landede således:

  1.  Et 'byggemarked' med show-room og lagerplads til mursten, bambus og miscanthus (elefantgræs).
  2.  Et 'forsamlingshus' med to sovesale (en for kvinder og en for mænd) med køkken, toiletter og bad, omkranset af en veranda. Sovesalene skal bruges af tilrejsende gæster ved familiefester og religiøse højtider. Når de ikke bruges til dette formål, anvendes de af tekstilprojektet, der har brug for plads til strikke- og symaskiner.
  3.  Familieboliger med to soveværelser med hemse, bederum, køkken med skorsten, vandtank på taget og toilet og bad med septiktank. Målsætninger er, at disse huse skal kunne bygges for under 50.000 kroner og afdrages over 20 år. 

Som I kan tænke Jer, blev landsbyboerne i Laliya og Tola meget glade for tilsagnet om en årlig donation på 5.000 kroner hver. I Laliya talte man om at give pengene til en ungdomsklub, der er ved at færdiggøre et klubhus til forskellige aktiviteter. I Tola forslog nogle kvinder, at donationen bruges til anskaffelse af symaskiner, så der kan uddannes flere syersker i tekstilprojektet. Nu danner de landsbykomitéer, hvor anvendelsen af penge skal besluttes på demokratisk vis, og så snart vi hører nyt derudefra, vil I få at høre, hvordan pengene bliver brugt. 

I Joygopalpur i Vestbengalen, Indien, blev Lær & By-projektet også gennemgået på et stormøde, og en af deltagerne blev bedt om at gengive for resten af forsamlingen, hvad han havde forstået om realkreditobligationer. Det viste sig faktisk, at han havde fattet langt det meste. Derefter var der gruppearbejde, hvor 5 grupper af 6 personer (flest kvinder) skitserede deres drømmehuse på de givne præmisser. Det var stort engagement. Grupperne fremlagde deres skitser for hinanden, og det kom der interessante 'arkitekttegninger' ud af, som vi tog med hjem. Der var en høj grad af enighed – også om budgetterne. Disse skitser vil nu blive tegnet rent og bilagt ansøgningen til HPF, som forhåbentlig finder den godt halve million kroner til finansiering af projektet.

*

Til oplæring af den lokale arbejdskraft i de nye byggeteknikker har vi planlagt 5 workshops:

  1.  Ubrændte mursten (komprimerede byggeblokke). Betjening af betonblander og murstensmaskine, opmåling af byggegrund, gravning og støbning af fundamenter, beregning af byggematerialer, konstruktion af skorsten, toilet, septiktank, vandtank, mv. (Finn og Dan Ch. Christensen).
  2.  Bambus. Fældning og imprægnering af bambus med boron/ borax, fremstilling af spær og lægter (haroti), flækning af bambus og fletning af skillevægge (chav). (Bjørn Fosdal og Amit Kumar Shah).
  3.  Miscanthus (elefantgræs). Dyrkning og høst af miscanthus. Tagtækning med miscanthus. (Jørgen Kaarup and Bjarne Johansen).
  4.  Snedker-/ tømrerarbejde. Fremstilling af karme, døre, vinduer, skodder, møbler (senge, borde, stole, bænke). (Peter Andreas Helms assisteret af JGVK snedker).
  5.  5. Elektricitet. Installering af ledninger og kontakter. VVS (?). (NN)

Alle deltagere vil samles 4-5 aftener for at lære basalt bogholderi, dvs. administration af lønudbetalinger og materialeudgifter). (Karin Bastian og NN).

Alle workshops vil blive dokumenteret på film Marianne Kemp Lindvad, så overførslen af know-how kan genbruges.

*

Til sidst to historier fra det virkelige liv:

På kostskolen for forældreløse i Indien går to søskende, hvis forældre for nogle år siden blev fortæret af en bengalsk tiger. De er stærkt traumatiserede. Så forleden dag blev en anden bonde ædt af en tiger, der var svømmet over en flod, der afgrænser naturreservatet. Politiet blev tilkaldt. Tigeren er naturligvis fredet, så strisserne placerede et bur med faldlem tæt ved åstedet og anbragte en ged inde i fælden som lokkemad. I nattens mulm og mørke kommer en fattig risbonde forbi, får øje på den ejerløse ged, går ind i buret for at stjæle den, og fælden klapper i. Så kommer tigeren forbi, slikker sig om munden, brøler begærligt efter de to utilnærmelige ofre, men lusker omsider væk. Ved solopgang inspicerer strisserne fælden og slipper den uheldige tyv fri!

I Belhi i Nepal bor to brødre i hvert sit hus klos op ad hinanden. Den ene er gift og har tre børn i sit hus. Den anden er ungkarl og bor sammen med sin bøffel, hvis daglige mælkeydelse han lever af at sælge. Efterhånden er det blevet ham for uhumsk at sove i bøflens pis og lort, så han har bygget sig en hemse af bambus med et laset uldtæppe som madras. Der kravler han så op ad en stige for at sove tørt om natten, men under monsunen drypper regnen ret så ubehageligt ned på den sovende bøffelejer. Han har derfor fundet en slidt paraply, der mangler stiverne i den ene side og således ikke ruller rundt, når han søger ly under den buede del af skærmen og moskitonettet. Foto vedlægges.