Covid-19. Hjælp til Nepal!

BGN har sluttet sig sammen med 7 andre organisationer der er aktive i Nepal og bidrager på forskellig vis med at støtte udvikling i Nepal i lidt bredere forstand.
Det drejer sig om organisationerne:

  • Dansk Nepalesisk Selskab,
  • Himalayan Project,
  • Human Practice Foundation,
  • Jysk Landsbyudvikling i Nepal,
  • Rigshospitalets MedTek Hus,
  • Seniorer uden grænser, samt
  • Trianglen.

Der arbejdes med gennem en stor international organisations afdeling i Nepal, og støttet herhjemme af Mellemfolkeligt Samvirke at sende udstyr, primært til umiddelbar afhjælpning af presset vedrørende behandling af Covid-19 patienter (specielt ved indkøb af iltflasker), sekundært på mere langsigtede tiltag.

Organisationerne i netværket forventes at bidrage med i alt ca. 75.000kr og enkelte har allerede indsamlet midler blandt medlemmerne. Desuden er der ikke-bindende tilsagn fra private fonde og danske Rotary klubber om større tilsagn, således at netværket regner med inden for kort tid at råde over 1 million danske kroner til formålet.

Ønsker du at bidrage til formålet beder vi dig foretage en indbetaling til Human Practise Foundation. Se nedenfor.

FAN projektet (FlyingAidNepal) har modtaget et tilbud fra Human Practice Foundation, HPF (www.humanpractice.org) om at stå for indsamling af donormidler, fra såvel private som firmaer. 
Bidrag overføres via bank til reg.nr. 7132, konto 1009806, der er øremærket til formålet.

Indsamlingen er godkendt af såvel indsamlingsnævnet herhjemme
som relevante statslige myndigheder i Nepal. 

Bidragydere, såvel organisationer som private, der ønsker at udnytte
skattefradragsretten bedes oplyse CVR-nummer (firmaer,
organisationer) eller CPR-nummer (private).

Indsamlingen løber indtil 30.juni og indsamlede midler anvendes i
indeværende kalenderår. 

Øvrige projekter

Sundhed C4

Drikkevand C2

Teknisk Skole C5