Hvad laver BelhiGruppen Nepal (BGN)?

OBS! OBS! OBS!
Dette website er primo november 2023 under ombygning. Vi beklager de gener det måtte give dig. Mvh BGN

I overensstemmelse med vores vedtægter arbejder vi på udvikling inden for en række områder, herunder sundhed, landbrug, undervisning, teknisk uddannelse, demokrati mv.

Sigtet er dels at skabe gode livsbetingelser gennem bæredygtige tiltag til etablering af indtægtsdækket virksomhed, dels at samle den lokale befolkning i et engagement omkring enkeltprojekter, gerne gennem dannelse af kooperativer.

Geografisk set er vores indsats rettet mod landbefolkningen i Terai. De første mange år arbejdede vi kun i Dhanusha distriktet, specielt koncentreret om landsbyen Belhi, tæt ved Janakpur. Vores primære samarbejdspartner i Belhi er den lokale NGO, Social Eco-Innovative Trust, SEIT. Vi er i øjeblikket fokuseret på at afslutte samarbejdet med SEIT og stiler efter at opnå bæredygtighed for området med udgangen af 2026.

Vi er i gang med at etablere udviklingsprojekter for et område længere vest-på i Teray, specielt Bardia og Dang. Her holder Tharuerne til, en af de største etniske minoriteter, omfattende ca. 1.7 mill. indbyggere. Tharuerne har deres helt egen særprægede kultur. Vi støtter lokale tiltag til bevarelse af Tharuernes kultur. Det sker specielt gennem et samarbejde med den lokale organisation Prachin Sjijansil Aadibashi Samaj (PSAS) i Bardia, dels gennem det imponerende kooperativ Gurababa Multipurpose Cooperative Organization Ltd (Dang-kooperativet) med 6000 medlemmer.

PSAS koncentrerer sig om kultur- og demokratiprojekter – demokrati baseret på etablering a en FM-radiostation, mens Dang-kooperativet især fokuserer på landbrug og uddannelse.