Hvad laver BelhiGruppen Nepal (BGN)?

BGN arbejder på udvikling i Nepal inden for en række områder, herunder sundhed, landbrug, undervisning, teknisk uddannelse, demokrati. Sigtet er dels at skabe gode livsbetingelser gennem bæredygtige tiltag til etablering af indtægtsdækket virksomhed, dels at samle den lokale befolkning i et engagement omkring enkeltprojekter, gerne gennem dannelse af kooperativer.

Geografisk set er vores indsats rettet mod landbefolkningen i Terai. De første mange år arbejdede BGN kun i Dhanusha distriktet i Madesh provinsen, specielt koncentreret om landsbyen Belhi, tæt ved Janakpur. Vi er i øjeblikket ved at afslutte dette arbejde og efterlader en veludbygget vandingsinfrastruktur samt et mejeri, Janani Dairy.

Vi er i gang med at etablere udviklingsprojekter for et område længere vest-på i Teray, specielt Bardia og Dang. Her holder Tharuerne til, en af de største etniske minoriteter, omfattende ca. 1.7 mill. indbyggere. Tharuerne har deres helt egen særprægede kultur.

Vi støtter lokale tiltag til bevarelse af Tharuernes kultur. Det sker specielt gennem et samarbejde med den lokale organisation Prachin Sjijansil Aadibashi Samaj (PSAS) i Bardia, dels gennem det kooperativet Gurababa Multipurpose Cooperative Organization Ltd (Dang-kooperativet) med over 6000 medlemmer. PSAS koncentrerer sig om kultur- og demokratiprojekter – demokrati baseret på etablering a en FM-radiostation, mens Dang-kooperativet især fokuserer på landbrug og uddannelse.