Hvad laver BelhiGruppen Nepal (BGN)?

BelhiGruppen Nepal – forkortet BGN – er en non-profit NGO (Non-Governmental-Organization). BGN er indregistreret i Danmark og arbejder ud fra følgende målsætning:

§2. Formål

Foreningens formål er at virke til fremme for et liv i værdighed og til gavn for Nepal. Aktiviteterne foregår i projekter til gavn for landbefolkningen i Nepal og foregår under iagttagelse af landets love og i respekt for kulturel baggrund og demokratiske principper. 

BelhiGruppen Nepal arbejder tæt sammen med den nepalesiske NGO der kalder sig SEIT (Social Eco-Innovative Trust).

BGN’s samarbejdspartnere

BGNs arbejde er blevet støttet af en række privatpersoner, fonde og organisationer:
BGNs støttekreds,
CarlRas,
BUPL,
VELUX fonden,
Sund og Bælt,
Human Practice Foundation,
Region Sjælland,
Rigshospitalet,
Lægeklinikken Regnstrup,
Lærerstandens Brandforsikring,
Seniorgruppen Holbæk,
UNDP.

Counterpart

SEIT – Social Eco-Innovative Trust

seitnepal.org.np


Engelsk eller dansk?

Ingen af os taler nepali, og ingen af de nepalesere vi samarbejder med taler dansk. Vores fælles arbejdssprog er engelsk. Derfor kan der på denne hjemmeside optræde oplæg, rapporter, projektbeskrivelser og lignende på engelsk. Vi har ikke altid ressourcerne til at få dokumenterne oversat.