BelhiGruppen Nepal

Covid-19-hjælp til Nepal: Læs her under “Nyheder”.

BelhiGruppen Nepal – forkortet BGN – er en non-profit NGO (Non-Governmental-Organization). BGN er indregistreret i Danmark og arbejder ud fra følgende målsætning:

“BelhiGruppen Nepals formål er at bekæmpe fattigdom og på en række områder sikre udvikling samt forbedrede og stabile livsvilkår, primært for befolkningen i et landsbyområde i Nepals Danusha Distrikt med Belhi som central landsby, samt at etablere effektive demokratiske strukturer i samarbejde med relevante offentlige og private organisationer. ”

BelhiGruppen Nepal arbejder tæt sammen med den nepalesiske NGO der kalder sig SEIT (Social Eco-Innovative Trust).

Hvilke af FNs Verdensmål bestræber BelhiGruppen Nepal sig på at arbejde med?


Engelsk eller dansk?

Ingen af os taler nepali, og ingen af de nepalesere vi samarbejder med taler dansk. Vores fælles arbejdssprog er engelsk. Derfor kan der på denne hjemmeside optræde oplæg, rapporter, projektbeskrivelser og lignende på engelsk. Vi har ikke altid ressourcerne til at få dokumenterne oversat.