BGN Generalforsamling maj 2020

Indkaldelse til Generalforsamling sendt ud den 24. april 2020:

Kære venner af BGN!

BGN’s Ordinære Generalforsamling

Dato: Fredag den 15. maj kl. 14.00
Sted: Hos formanden, Flemming Topsøe, Frydenlunds Allé 9, 2950 Vedbæk.

Generalforsamlingen afholdes under alle omstændigheder, selv, hvis forsamlingsforbuddet opretholdes, men i så fald kun med tilstedeværelse af de stemmeberettigede medlemmer og en dirigent.

Bestyrelsen modtager gerne forslag til behandling på generalforsamlingen fra modtagere af denne mail. Forslag skal fremsendes til formanden senest 1.maj 2020. Senest 8.maj fremsendes formandens beretning, samt det reviderede, men muligvis ikke underskrevne regnskab.

Såfremt forbuddet ophæves eller lempes i tilstrækkelig grad, tilbydes modtagerne af denne mail, at overværer generalforsamlingen og/eller deltager i et uformelt møde, fra kl. 15.00 til ca. 16.30.

Hvis forsamlingsforbuddet ophæves eller lempes, vil der være et krav om tilmelding ved mail til formanden senest den 12. maj 2020.

På det uformelle møde kan man stille spørgsmål til bestyrelsen og diskutere mere frit om relevante forhold for BGN’s arbejde. Hvis tiden tillader det, vil medlemmer af bestyrelsen vise billeder fra vores arbejde og muligvis holde et eller flere korte indlæg, i alt højst 45 minutter.

Dagsordenen for Generalforsamlingen er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent;
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse;
  3. Det reviderede Regnskab fremlægges til godkendelse;
  4. Budget for 2020 samt arbejdsplaner for 2020 præsenteres til orientering;
  5. Indkomne forslag;
  6. Valg til bestyrelsen;
  7. Valg af revisor;
  8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Flemming Topsøe,
flemming@topsoefamily.dk

BGNs Generalforsamling og Corona

Opdatering af indkaldelsen til Generalforsamling sendt ud den 9/5-2020

Kære alle,

I henhold til indkaldelsen til BGN’s generalforsamling udsendt 24.04 og i lyset af den stadig gældende forsamlingsrestriktion, afholdes generalforsamlingen med deltagelse kun af bestyrelsens medlemmer, dirigenten og endnu et par deltagere. Alle deltagere har fået separat besked herom. Årsberetningen vedhæftes. Yderligere information vil blive lagt på hjemmesiden, men først efter generalforsamlingens afholdelse.

Mvh, på bestyrelsens vegne

-Flemming Topsoe

(formand, BelhiGruppen Nepal)

BGNs årsrapport

Store dele af årsrapporten for 2019 ligger i citatform under de enkelte projekter/componenter. Men årsrapporten ligger også her som et samlet pdf-dokument. Klik på linket ovenfor.