Om medlemsskab og støttemedlemsskab

Kirsten Rasmussen skriver:

BGNs bestyrelse har revideret foreningens vedtægter og forretningsorden, som blev formelt godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 20 august 2020.

I de nye vedtægter er der indført en mulighed for, at BGNs støttemedlemmer fremover kan blive medlemmer og dermed få stemmeret på BGNs generalforsamling:
§4. Medlemmer
Alle kan blive medlem af BGN, når blot de ønsker at støtte foreningens arbejde.
Stk. 2. Ordinære medlemmer betaler kontingent og har stemmeret på foreningens generalforsamlinger.
Stk. 3. Støttemedlemmer betaler et indmeldelsesgebyr og har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

I forretningsordenen bliver denne bestemmelse uddybet således:

Kassereren sender i december måned en opkrævning til foreningens medlemmer om betaling af det årlige kontingent på 100kr. for at være stemmeberettinget på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt senest en måned før generalforsamlingen afholdes.